Fosilni ostaci su pronađeni na jugu Njemačke, a riba je živjela prije 150 miliona godina te je imala prepoznatljivo oštre zube kao i današnje pirane.
Te zube je koristila za kidanje komada mesa i peraja drugih riba. Pored ovih fosilnih ostataka pronađeni su i ostaci drugih riba koje je prahistorijska pirana napadala i jela.
Image result for piranha fossil germany
Naučnici su analizirali zube te su ustanovili da se radi o dugim šiljatim zubima na gornjoj te trouglastim zubima na donjoj vilici.

 

Fosilni ostaci prahistorijske pirane su važni jer predstavljaju poveznicu između vremena kada su Zemljom hodali dinosauri te modernog vremena.

Pirane danas žive u slatkim vodama Južne Amerike, a u Amazonu ima blizu 20 različitih vrsta. Međutim, prahistorijske pirane su pronađene na mjestu gdje je nekad bilo more.

Pirane nisu toliko opasne koliko se vjeruje, neke vrste jedu sjemenke više nego meso, dok su druge vegeterijanci. U slučajevima kada jedu meso, obično napadaju umiruća ili već uginula bića. Ipak, fatalnih napada na ljude je bilo.


Poštovani posjetioci: Oglašavajte se putem naše web stranice i naše FB grupe Nacionalna Geografija koja broji preko 50.000 aktivnih članova, a ujedno je u svojoj kategoriji najkvalitetnija Facebook grupa na jezicima naroda bivše Jugoslavije (grupa promoviše turističke potencijale, prirodne ljepote, egzotične destinacije, hotelski i drugi smještaj i sl.). Unaprijedite vaš business oglašavanjem putem Nacionalne Geografije).

Više informacija možete dobiti putem maila: info@nacionalnageografija.com