Tokom trogodišnje obuke u “Hull and East Yorkshire Hospital Trust”, psi će trenirati da nauče razliku između urina zdravog i bolesnog čovjeka. Naime oni će tokom obuke njušiti uzorke urina od 2.000 zdravih i bolesnih pacijenata kako bi stekli sposobnost da otkriju bolest.

Psi su poznati po jakom čulu mirisa kojim mogu otkriti tragove, a u ovom slučaju bi mogli otkriti miris čiji je uzročnik rak crijeva. Oni su u stanju otkriti sitne koncentracije mirisa, a u ranijim istraživanjima imali su uspjeh od čak 93 posto pri otkrivanju raka prostate, također prema uzorcima urina.

Istraživači se nadaju da će novi metod povećati mogućnost ranog otkrivanja bolesti i smanjiti potrebu za invazivnom procedurom.

“Trenutne metode koje se koriste za pregled i rano otkrivanje raka crijeva pozivaju ljude starije od 60 godina da testiraju vlastite promjene crijeva”, izjavio je Ian Hunter, konsultant u kolorektalnoj hirurgiji.

Dok test može otkriti tragove krvi, on zapravo ne otkriva rak, pa se ide u naredni invanzivni pregled koji podrazumijeva ubacivanje kamere u rektom putem koje se otkrivaju ciste.