“No phone zone” je novi program u britanskom restoranu Frankie & Benny's, kojim namjeravaju smanjiti korištenje telefona za stolom.

Skoro 20 posto ispitane djece je kazalo kako njihovi roditelji radije provode vrijeme koristeći telefon nego razgovarajući s njima. Među ispitanicima su i roditelji te je čak 23 posto ispitanih roditelja priznalo da provjeravaju telefon u toku jela, neki čak i kad im se djeca obrate i razgovaraju s njima.

Osim toga, bilo je i djece koja su rekla kako nekad skrivaju mobitele svojih roditelja kako bi oni imali više vremena za njih.

Uposlenici restorana će roditeljima donijeti posebnu kutiju u koju će odložiti telefone tokom jela, a rukovodstvo restorana tvrdi da će ovaj program potrajati.


Poštovani posjetioci: Oglašavajte se putem naše web stranice i naše FB grupe Nacionalna Geografija koja broji preko 50.000 aktivnih članova, a ujedno je u svojoj kategoriji najkvalitetnija Facebook grupa na jezicima naroda bivše Jugoslavije (grupa promoviše turističke potencijale, prirodne ljepote, egzotične destinacije, hotelski i drugi smještaj i sl.). Unaprijedite vaš business oglašavanjem putem Nacionalne Geografije).

Više informacija možete dobiti putem maila: info@nacionalnageografija.com