Živimo u vremenu velikih tehnoloških inovacija i naprednih tehnologija. Da li je zbog toga kućna izrada izuma došla u drugi plan?

Sudeći po onome što se može vidjeti na internetu kućni pronalazači neposustaju.

Među najbrojnim kućnim ‘tehnološkim uracima’ svakako se ističu oni primijenjeni na automobile i druga prevozna sredstva. Nacionalna Geografija vam putem priloženog videoklipa predstavlja sedam najuspješnih, odnosno najinteresantnijih inovacija, a prema izboru Youtube kanala DIY Garage

Možda još da dodamo upozorenje, … ipak ne pokušavajte ovo sami kod kuće.