OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) je početkom decembra stigao do asteroida koji je udaljen 160 miliona kilometara od Sunca, a pomoću dva spektrometra (OVIRS i OTES) uočila je u mineralima gline na Bennuu hemijski spoj hidroksil koji se sastoji od atoma kisika vezanog kovalentnom vezom na atom vodika.

To znači da je u nekom trenutku na asteroidu Bennu, koji je velik “samo” 487 metara, postojala tekuća voda.

OSIRIS-REx će 31. decembra ući u orbitu oko Bennua i tamo će ostati do sredine februara. S obzirom da se Bennu rotira veoma sporo i da mu je za jednu rotaciju oko svoje ose potrebno 4,3 sata, OSIRIS-REx ne bi trebao imati problema spustiti se na njega i uzeti uzorak kojeg bi 2023. godine trebao vratiti na Zemlju na detaljno proučavanje koje bi moglo otkriti nove detalje o nastanku Sunčevog sistema.