Naime, postoji popis od 98 kategorija koje Facebook može koristiti za izgradnju portreta za oglašivače.

Na osnovu podataka koje kažete Facebooku stvara se lista interesa i ti podaci se koriste kako bi se oglašivačima omogućilo da ciljano postavljaju oglase na ljude koji će najvjerovatnije kliknuti na njih. To je ključni dio poslovanja kompanije Facebook.

Međutim, iako ovo nije nikakva tajna, veliki broj korisnika društvene mreže Facebook uopće ne zna da ovaj popis postoji.

Istraživanje koje je sproveo istraživački centar Pew pokazalo je da 74 posto korisnika Facebooka nije ni znalo da taj popis postoji.

Kada su shvatili da ovaj popis ipak postoji, njih 51 posto bilo je nezadovoljno činjenicom što Facebook prikuplja ove informacije o njima, navodi se u izvještaju ovog istraživanja.

Rezultati Pewa naglašavaju važnost transparentnosti i kontrole u cijeloj oglasnoj industriji, kao i potrebu za boljim obrazovanjem potrošača ove društvene mreže.