Međutim, i danas postoje ljudi koji vjeruju da je Zemlja ravna ploča i pokušavaju uvjeriti sve oko sebe da je ovo istina, piše Grunge.

Ideju da je zemlja ravna ravnozemljaši dokazuju osporavanjem svih naučnih dokaza nazivajući ih lažnim i loše interpretiranim. Oni vjeruju da je Zemlja u centru sunčevog sistema i da sve druge planete zapravo kruže oko nje. Sjeverni pol nalazi se u centru tog ravnog, spljoštenog diska, a vanjsku stranu, rub, okružuje ledena površina.

Sunce ne izlazi i ne zalazi, više svijetli poput reflektora i pokazuje na različite dijelove Zemlje tokom dana. Tvrde da je ono što mi doživljavamo kao izlazak i zalazak sunca zapravo samo naša percepcija, šta god to značilo.

A evo kako bi život na Zemlji izgledao da je ona ravna ploča.

Ne bismo pali s ruba zemlje

Gravitacija je prema NASA-i sila kojom planeta ili drugo tijelo privlači drugo tijelo prema središtu. Budući da je Zemlja okrugla poput lopte, sve stvari na njenoj površini privlače se u istom smjeru, prema središtu. Gravitacija bi tako u potpunosti onemogućila da Zemlja bude ravna.

Kada bi Zemlja zaista bila ravna, a da se gravitacija ponaša kao i inače, približavanje rubovima zemlje bilo bi kao hodanje strmom planinom, to je zato što bi vas gravitacija vukla prema centru diska. Tako da zapravo ne bismo ni mogli pasti sa Zemlje.

Pomračenja Mjeseca bila bi dosadna

Sjena koja prelazi preko Mjeseca za vrijeme pomračenja očit je dokaz da je Zemlja okrugla. Da je zemlja ravna ploča, pomračenja Mjeseca bila bi dosadna i ružna. Samo zamislite Mjesec sa sjenom tanke pruge.

Sportovi bi postali čudni 

Na ravnoj Zemlji sportovi bi se morali igrati samo u blizini njenog središta, gdje se gravitacija ponaša kao i kod okrugle Zemlje. Tako bi se sportom trebali baviti na ledenom Sjevernom polu, a malo manje hladnije iskustvo bilo bi bliže krajevima Zemlje, što bi zapravo sportove s loptom učinilo veoma kompliciranim. Tako bi lopta bačena uvis pala nazad prema centru tog ravnog diska.

Geografija bi bila drugačija 

Samo na Sjevernom polu gravitacija bi funkcionirala normalno. Na njemu ne bi bilo leda. Bilo bi to vlažno mjesto, jer bi iskrivljena gravitacija onemogućila postojanje vode na rubovima planeta. Voda bi putovala prema središtu pa bi tako jedino normalno mjesto na Zemlji zapravo bili nenaseljeno.

Krajolici na rubu Zemlje bili bi veoma čudni 

Kada bi Zemlja bila ravna ploča, na njenim krajevima vjerovatno bi postojala neka čudna šuma. Drveće bi raslo suprotno od sile gravitacije pa bi tako na ovim ekstremnim dijelovima planeta, gdje gravitacija sve vuče pod određenim uglom, prema centru, drveće raslo dijagonalno.

Vidjeli bismo Sunce i noću

Naime, da je Zemlja ravna ploča, Sunce bi bilo puno manje i mnogo bliže planeti, poput Mjeseca. Sunce bi se ponašalo poput reflektora na pozornici, koji šalje usmjeren snop svjetla na dijelove Zemlje na kojima je dan, dok ostatak ostaje u mraku.

Prema svim ovim navodima život na Zemlji, da je ona ravna ploča, vrlo vjerovatno ne bi uopće bio moguć.


Poštovani posjetioci: Oglašavajte se putem naše web stranice i naše FB grupe Nacionalna Geografija koja broji preko 50.000 aktivnih članova, a ujedno je u svojoj kategoriji najkvalitetnija Facebook grupa na jezicima naroda bivše Jugoslavije (grupa promoviše turističke potencijale, prirodne ljepote, egzotične destinacije, hotelski i drugi smještaj i sl.). Unaprijedite vaš business oglašavanjem putem Nacionalne Geografije).

Više informacija možete dobiti putem maila: info@nacionalnageografija.com