Dugo se smatralo da ostaci pripadaju zapravo muškarcu, da bi se 2017. godine aktuelizovale rasprave o tome da ostaci pripadaju ženi. Bilo je nevjerovatno da jedna žena u tom razdoblju može zauzeti tako visok društveni položaj, pa su sumnje naučno istražene.

Istraživanje, koje je objavljeno prije nekoliko dana, odgovara na sva pitanja postavljena tokom žustre javne rasprave i konačno potvrđuje: kostur pronađen u naselju Birka pripada ženi. Rodna ravnopravnost je u skandinavskim zemljama na visokom nivou i očigledno je da je ta tradicija ukorijenjena od davnina.

Davne 1878. arheolog Hjalmar Stolpe otkrio je vikinško naselje Birka, koje je vrhunac svog razvoja doživjelo u 8. i 9. stoljeću. Pronađena su groblja koja su sadržavala brojne artefakte i ostatke kostura.

Pronađen je, uz ostalo, posebno zanimljiv grob. Bilo je očito da je riječ o važnoj osobi a na to je upućivao počasni ukop. No, do nedavno se mislilo da je arhetip groba ratnika visokog vojnog položaja.

U grobu je položeno brojno oružje: sjekira, koplje, mač, luk i strijele, dva konja i torba malenih figura za igru, za koje se smatra da su simbolizirale vojni položaj pokopane osobe.

Tokom istraživanja u 70-im godinama prošlog stoljeća otkrilo se kako anatomija indicira da se radi o ženskom kosturu. Bilo je to prilično nevjerovatno, jer bi značilo da je žena zauzela vodeći položaj u vikinškom društvu, pa su te indikacije ignorirane.

Charlotte Hedenstierna-Jonson, arheologinja iz Uppsale u Švedskoj, potpisnica je istraživanja iz 2017. godine kojim je utvrđeno da ostaci sadrže XX kromosome. Dakle, nije bilo previše prostora za sumnju da je riječ o ženi.

Međutim, javnost i akademska zajednica su burno reagovali. Novo istraživanje je tu raspravu konačno završilo. Istraživanje je predvodio Neil Price, profesor arheologije na istom univerzitetu, u švedskom gradu Uppsala.


Poštovani posjetioci: Oglašavajte se putem naše web stranice i naše FB grupe Nacionalna Geografija koja broji preko 50.000 aktivnih članova, a ujedno je u svojoj kategoriji najkvalitetnija Facebook grupa na jezicima naroda bivše Jugoslavije (grupa promoviše turističke potencijale, prirodne ljepote, egzotične destinacije, hotelski i drugi smještaj i sl.). Unaprijedite vaš business oglašavanjem putem Nacionalne Geografije).

Više informacija možete dobiti putem maila: info@nacionalnageografija.com